top of page

מושגי יסוד בניהול רכש - פוסט מתעדכן

עודכן: 2 באוק׳ 2023

פוסט מתעדכן עם מושגי יסוד בעולם הרכש.


Business Owner (BO)

בתרגום פשוט "בעל הבית" הדמות המרכזית שפונה למחלקת הרכש בבקשה להזדמנות רכש. בדרך ככל זה יהיה בעל התקציב או מי מטעמו ויתכן אף שיהיה מבקש הבקשה עצמה.


Budget Owner

בעל התקציב, בדרך כלל מנהל.ת בכיר שהחברה אישרה לו תקציב והוא המאשר של השימוש בתקציב זה.


MSA (Master Service Agreement)

מכיל את כל המסגרת המשפטית להסכם ההתקשרות עם ספקים, ב- MSA מתועדים הצדדים להסכם, המחוייבות המשפטית, משך החוזה והאופן שבו ניתן לסיים את ההסכם, פיצוי שיפוי ואחריות ועוד


SOW (Scope of Work)

מכיל את תכולת העבודה או השירות שאני שרוכש אמור לקבל, מעבר למסגרת המשפטית שסוכמה ב- MSA. נוכל למצוא כאן פרטים לגבי השירות, מחירים, תנאי תשלום, לוח תשלומים, ציוני דרך ועוד


PO ( Purchase Order)

הזמנת רכש. זהו מסמך מחייב לכל דבר מעניין, בהעדר הסכם הזמנת עבודה מגדירה את התנאים להסכם. מומלץ לערוך הסכם ולגבות אותו בהזמנת רכש.


PR (Purchase Request)

בקשת רכש. מסמך שמכיל את כל המידע האפשרי לגבי בקשת רכש שנשלחת למחלקת הרכש. הבקשה צריכה להכיל מידע לגבי סוג הרכישה, מי הספק או הספקים הרלוונטים, אופן התשלום וכל מידע אחר שיסייע לאבד את הבקשה בצורה מיטבית.


BO (Business Owner)

"בעל הבית" הוא האיש שהחברה הסמיכה ליזום בקשת רכש באופן ישיר או באמצעות כפיים. לרוב הוא יהיה גם בעל התקציב ולמעשה הוא נציד המחלקה הרלוונטית להזדמנות רכש כלשהיא. BO הוא פרטנר, תנו לו שירות אדיש ותעבדו בשיתוף פעולה להצלחת החברה.


P2P (Procure to Pay or PO to Payment) - זה תהליך של מדיניות הרכש שנהוגה בחברה. התהליך מוגדר משלב הרכישה והתהליכים המקדמים לפני הרכישה עד לתשלום לספק בגין הרכישה. בתהליך זה מעורבים מספר גורמים הנקראים בעלי עניין (stakeholders) .


Procurement Policy - מדיניות רכש, היא התורה של מי שעוסק ברגש בחברה ומגדיר את התהליכים של מה אסור ומה מותר בתחום הרכש בחברה. הטמעה של מדיניות רכש בחברה היא לא קלה ומורכבת ממספר גורמים שצריכים להיות מחוייבים לשינוי בארגון. יש להערך בהתאם על מנת להצליח במשימה.

bottom of page