top of page

סוגי רכש בארגונים

בכל ארגון, רכש הוא גורם מרכזי להוצאות כסף, ולכן חשוב מאוד להבין את סוגי הרכש השונים ואת ההשפעה שלהם על העלויות. הנה מפרט על סוגי הרכש הרגילים בארגונים:


**1. **רכש מוצרים:** Materials


זהו הרכש הרגיל שבו הארגון רוכש מוצרים פיזיים או חומרי גלם לשימושו. רכש חומרי גלם לעיבוד ולאחר מכן למכירה מוגדר כרכש אסטרטגי, הכוונה היא שעל מנהל הרכש מוטלת אחריות כבדה לגבי היכולת שלו להשיג חומרי גלם במחירים שמשפיעים על שורת הרווח באופן ישיר.


**2. **רכש שירותים:** Services


כאשר ארגון קונה שירותים מספק חיצוני, מדובר ברכש שירותים. זה יכול לכלול שירותי ייעוץ, ניהול משאבי אנוש, תחזוקה ושירותי טכנולוגיה. בחברות שונות שירותים כדי למכור ללקוח הסופי, רכש זה נחשב לרכש אסטרטגי, שכן למחיר הקניה חשיבות מכרעת על שורת הרווח התפעולי.


**3. **רכש טכנולוגיה:** IT


רכש טכנולוגי כולל הוצאות על תוכנות מחשב, חומרה, רישיונות, ענן, אבטחת מידע וכלי טכנולוגיים אחרים. בחברות הייטק זה נחשב לקטגוריה משמעותית שכן יש עליו את ההוצאה הגדולה ביותר. אנשי רכש צריכים לפתח מיומנויות מתאימות על מנת להצליח בתפקידו.


**4. **רכש בניין ונדל"ן:** Real estate


ברכש זה, הארגון רוכש נכסי נדל"ן להשבחה כמו מבני משרדים, מפעלים, או אף שטחים פרטיים לצורכי פיתוח או השקעה. רכש זה מאופיין בהיקפים גדולים מאוד של כסף, ונדרשת מיומנויות באיתור מבנים והכרה עמוקה של הענף.


**5. **רכש תוכניות רישיונות:** Software and Tools


תוכניות רישיונות מיועדות לקנות אישורים ורישיונות לשימוש בתוכנות ייחודיות או שירותים פרטיים. כאשר הארגון זקוק לזכויות שימוש מסוימות בתוכנות או בשירותים מסוימים, הוא יבצע רכש תוכניות רישיונות. רכש מסוג זה דורש כלי ניהול של הרישוי ויש לשים לך לתוקף של הרישוי.


**6. **רכש משאבי אנוש:** HR


זה כולל את רכש העובדים והמשאבי אנוש. זה יכול להיות בצורת שכר, הסכמי עבודה, וגם הגיוס וההכשרה של עובדים חדשים ע"י חברות גיוס והשמה. כמו כן מחלקת משאבי אנוש נעזרת בלא מעט יועצים, שאיתם יש התנהלות מסוג אחר של ניהול ספקים.


**7. **רכש שיווק ופרסום:** Marketing


רכש שיווק ופרסום כולל את כל ההוצאות הקשורות לקידום מכירות והכרת המותג. זה כולל חומרי פרסום, מדיה חברתית, פרסומות ברשת, ועוד. רכש שיווק ופרסום כולל בתוכו גם אירועים ותערוכות.


**8. **רכש מדיה:* Media


רכש מדיה היא קטגוריה השייכת לחברות הפרסום שרוכשות שטחי פרסום בדרכים, שלטי חוצות, עיתונות, ובעיקר רשתות חברתיות. תחום מעניין נרחיב בפוסט אחר.


רכש הוא גורם חשוב בהוצאות הארגון ולכן ניהולו צריך להתבצע בצורה אסטרטגית וחכמה על מנת להפחית את העלויות, לשפר את הפרות הרכש, ולהבטיח את רמת השירות או המוצר המצוינת.

bottom of page